NAJNOVIJE


FAŽANA

Za udruge Općina pripremila 450 tisuća kuna


Financiranju programa i projekata udruga građana na svojem području Općina Fažana u ovoj je godini namijenila 450 tisuća kuna kroz društveni i gospodarski program. No, kako je poznato, za sredstva potrebna za ostvarenje raznih aktivnosti udruge će se morati prijaviti na natječaj, odnosno javni poziv sukladno Zakonu o udrugama iz 2014. godine. Za očekivati je da, s obzirom na prethodne godine, Općina poziv raspiše tijekom veljače.

Ta sredstva nalaze se unutar programa javnih potreba udruga građana i neprofitnih organizacija, a koji je ukupno težak 635 tisuća kuna. Od toga je za financiranje Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crveni križ Pula namijenjeno 70 tisuća kuna, za financiranje političkih stranaka 65 tisuća kuna, a za Vijeće srpske nacionalne manjine 45 tisuća kuna. Ove je godine, usto, predviđeno i 5.000 kuna za rad Savjeta mladih Općine Fažana.

Na prošlogodišnjem natječaju za financiranje udruge općinska je uprava planiralo razdijeliti 380 tisuća kuna, a po okončanju je dodijeljeno nešto više od 320 tisuća kuna. No, do kraja godine preostalo je još neiskorištenih sredstava, pa su se udruge, koje djeluju na području općine Fažana, i na jesen mogle konkurirati za dodatnih 70 tisuća kuna iz općinske kase. (Z. S.)