NAJNOVIJE


PAZIN

Predstavljen proračun "težak" 83,5 milijuna kuna  


Pazinski gradonačelnik Renato Krulčić sa suradnicima pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela predstavio je sugrađanima, prije prihvaćanja u gradskoj vijećnici, Proračun grada Pazina za 2018. godinu u planiranom iznosu raspoloživih sredstava od 83,5 milijuna kuna. Napomenuo je kako projekcija proračuna za 2019. godinu iznosi 109,6 milijuna kuna, jer se toj godini planira započeti gradnja doma za starije i nemoćne u Pazinu, za koji će se Grad kreditno zadužiti za 20 milijuna kuna. Podsjetio je kako pazinski proračun, koji je u idućoj godini planiran na razini ovogodišnjeg, djeluje kao gradska riznica u koju su uključeni svi proračunski korisnici, a to su: Osnovna škola Vladimira Nazora, Dječji vrtić „Olga Ban“, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Muzej grada Pazina, Javna vatrogasna postrojba i Mjesni odbori na području Grada Pazina. Uz to nazočnima je obrazložio postupak donošenja proračuna, te predstavio projekte koje je Grad prijavio na razne natječaje. Tu su: E-bike share point, projekt vrijedan 260 tisuća kuna, Istarski vrt, vrijedan 740 tisuća kuna, Unlock, vrijedan 1,5 milijuna kuna, zatim gradnja ceste u Poduzetničkoj zoni Ciburi, vrijedne 3,2 milijuna kuna, rekonstrukcija vrtića u Pazinu, vrijedna 7,2 milijuna kuna, rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta s atletskom stazom i pomoćnim terenom, vrijedna 9,2 milijuna kuna, te rekonstrukcija ceste između Male i Vele Trabe.

O strukturi prijedloga proračuna govorila je Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, pojasnivši kako su prihodi i primici u proračunu za iduću godinu planiranu u iznosu od 84,6 milijuna kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 83,5 milijuna kuna. Višak od milijun kuna namijenjen je pokriću nepodmirenih obaveza koje se vuku još iz 2008. godine. Prema odjelima gradske uprave, dodala je, najviše i to 42,2 milijuna kuna otpada na Upravni odjel za samoupravu upravu i društvene djelatnosti, s 18,7 milijuna kuna raspolagat će Upravni odjel za gospodarstvo financije i proračun, s 17,9 milijuna kuna raspolagat će Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, a Ured grada s 4,6 milijuna kuna.

Upravni odjel za samoupravu upravu i društvene djelatnosti raspolože „najdebljom šnitom“ pazinskog proračuna jer su njemu na „jaslama“ proračunski korisnici, a među njima najviše novaca i to 11,5 milijuna kuna planirano je Dječji vrtić „Olga Ban“. Za osnovnu školu Vladimira Nazora, kako je pojasnila pročelnica Nevija Srdoč, planirano je 10,1 milijuna kuna, za Pučko otvoreno učilište 3,5 milijuna kuna, za Gradsku knjižnicu milijun kuna, za Muzej grada Pazina 973 tisuće kuna i za Mjesne odbore 794 tisuće kuna. Od preostalih 14 milijuna kuna Upravni odjel za samoupravu upravu i društvene djelatnosti 8,6 milijuna kuna planira uložiti u kulturu, od čega 2,1 milijuna kuna za zaštitu spomenika kulturne baštine. Programima i projektima u kulturi namijenjeno je 436 tisuća kuna, a potporama organizacijama civilnog društva 420 tisuća kuna. Sportu i rekreaciji namijenjeno je 1,7 milijuna kuna, a socijali i zdravstvenoj skrbi 2,9 milijuna kuna.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, prema obrazloženju pročelnika Elvisa Klimana, od ukupno raspoloživih 17,9 milijuna kuna 8,8 milijuna kuna namijenio je održavanju komunalne infrastrukture. U gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u idućoj se godini planira uložiti 3,1 milijuna kuna, od toga 992 tisuće kuna u javnu rasvjetu, 750 tisuća kuna u uređenje groblja, 610 tisuća kuna u selektivno prikupljanje otpada, 560 tisuća kuna u nerazvrstane ceste, 130 tisuća kuna u uređenje ulice Štefanije Ravnić, a 100 tisuća kuna planirano je za javne površine. Za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom planirano je 1,8 milijuna kuna, a za gradnju komunalnih vodnih građevina 765 tisuća kuna.

Građani, sudionici u raspravi najviše su pozornosti posvetili gradnji doma za starije osobe, iako se radi o projektu koji će se graditi 2019. godine. Ponovo se pokazalo koliko je ova tema zanimljiva Pazincima, jer se o tom projektu, kako je rekao Josip Šišović, raspravlja već 30 godina. Gradonačelnik Krulčić ga je ispravio kako se o domu za starije osobe u Pazinu raspravlja još od konca 1960-tih.

-Trenutno je u izradi idejno rješenje objekta, a kada bude gotovo, koncem siječnja ili početkom veljače iduće godine, održat će se javna rasprava i građanima predstaviti projekt, rekao je Krulčić.

U nastavku rasprave dotakli su se razni komunalni problemi vezani uz čistoću pojedinih gradskih ulica, poledice, pristupa nekim objektima, ali pohvaljen je novi nogostup između Starog Pazina i Stancije Pataj. (Mirjan RIMANIĆ)                                                                                                                                                                                                               


Podijeli: Facebook Twiter