NAJNOVIJE

NA ULAZU U GROŽNJAN

Pri kraju sanacija potpornog zida


Duž jednosmjerne ceste kojom se ulazi u Grožnjan privodi se kraju sanacija potpornog zida, koji je bio i zaštita od mogućeg slijetanja u provaliju. Zid je kroz brojne godine bio oštećen, sada je njego gornji dio nanovo sazidan istim kamenom i ojačan, a na nekim dijelovima ga gotovo nije ni bilo.

Duž tog dijela ulice, s njene desne strane, je i parkiralište za osobne automobile, pa će se po vrhu zida postaviti i zaštitna ograda za dodatnu sigurnost putnika koji izlaze iz automobila. Nakon uređenja tog dijela ceste, sanacije zida i postavljanja zaštitne ograde duž ulice predviđene i za parkiranje automobila, može se početi s pripremama za naplatu parkiranja u tom dijelu parkirališta. (L. J.)