NAJNOVIJE


VODOVOD I PRAGRANDE POVEĆALI IZNOS FIKSNOG DIJELA USLUGE

Puljanima račun za vodu raste 17 kuna


Gradonačelnik Boris Miletić dao je prethodnu suglasnost na odluku o izmjenama odluka cijene vodnih usluga javne odvodnje i cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno korekciji cijena vode i odvodnje. Prema prijedlozima Vodovoda i Pragrandea, od prvog dana ove godine fiksni dio cijene vode poskupljuje za devet kuna (na računima za vodu šifra 29), dok fiksni dio s PDV-om Pragrandea raste za oko 5,50 kuna (također se nalazi na računima za vodu kao šifra 52). Ukupno će tako građanima račun za vodu porasti za oko 14,50 kuna bez poreza.

Savjet potrošača javnih usluga Grada Pule, osnovan kao savjetodavno tijelo gradonačelnika, na čelu s gradskom pročelnicom Nikolinom Radulović, te članovima Damirom Prhatom i Brankom Aleksić, također iz Grada Pule, dao je pozitivno mišljenje na ove prijedloge gradskih poduzeća.

Inače, osnovna cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio cijene obračunava se mjesečno i, prema pojašnjenju prijedloga, služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine. Pritom se misli na: očitovanja vodomjera, obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima, servisiranja vodomjera, održavanja priključka i komunalnih vodnih građevina te ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti.

Nova predložena cijena fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe za korisnike u stambenom prostoru iznosit će tako 15 kuna mjesečno, za socijalno ugrožene građane u stambenom prostoru devet kuna mjesečno, a za korisnike u poslovnom prostoru 30 kuna mjesečno.

Vodovod predlaže povećanje cijene iz razloga da im se omogući poslovanje prema načelu održivog razvoja i povrata troškova te načelu stalnog povećanja kakvoće vodnih usluga i trajnog osiguranja održavanja komunalnih vodnih građevina u stanju funkcionalne sposobnosti.

Direktor Vodovoda Dean Starčić poskupljenje obrazlaže riječima da Vodovod posljednjih desetak godina kontinuirano podiže efikasnost, s ciljem ukupne optimizacije poslovanja, dok istovremeno unapređuju kvalitetu usluge prema krajnjem potrošaču.

- Takav proces zahtjeva učestala ulaganja, kako u ljudske resurse, tako i u tehnologiju koja će to omogućiti. Upravo je fiksna naknada izvor sredstava za održavanje i nadogradnju sustava, a s obzirom da dosadašnjom fiksnom tarifom nije moguće pokriti troškove ulaganja u sustav koji će građanima osigurati i povećati kvalitetu usluga, fiksna naknada za građanstvo od 1. siječnja ove godine iznosi 15 kuna, dok za gospodarstvo fiksni dio naknade iznosi 30 kuna. Time je izjednačena s naknadom kakvu već godinama imaju ostali gradovi u Hrvatskoj veličine Pule, kaže Starčić.

Porast troškova energije i usluga

Direktor Vodovoda pojašnjava da se u korekciju cijene krenulo isključivo zbog porasta troškova energije i usluga, te potrebe ulaganja u održavanje postojeće opreme, vodoopskrbnih objekata te nadogradnju opreme što je preduvjet zadržavanja i povećanja kvalitete usluga za njihove korisnike.

- Riječ je o minimalnoj korekciji cijene fiksnog dijela za vodne usluge i odvodnju. Kućanstvima će račun mjesečno biti veći ukupno devet kuna neovisno o količini potrošene vode, dok će za poslovne prostore račun mjesečno biti veći za 18 kuna. Isto tako fiksni dio cijene usluge odvodnje i pročišćavanja za kategoriju stambeni prostor i poslovni korisnici društva Pragrande d.o.o. uskladit će se sa dosadašnjih 4 kune na 10 kuna mjesečno po računu. Drugim riječima, cijena kubika vode ostaje nepromijenjena neovisno o potrošnji vode, a mjesečno će račun za stambene prostore biti korigiran za 16,95 kuna u što je uračunat porez od 13 posto (9 kuna korekcija fiksnog dijela Vodovoda po mjesečnom računu i 6 kuna korekcija fiksnog dijela za odvodnju društva Pragrande po mjesečnom računu). Fiksni dio naknade je izvor sredstava za redovito održavanje i nadogradnju sustava, a s obzirom na porast troškova električne energije te ostalih usluga koje se u djelatnosti društava koriste kao resurs i/ili su dio proizvodnih aktivnosti, bilo je nužno izvršiti ovu minimalnu korekciju cijene, istaknuo je direktor Starčić i dodao da je Vodovod Pula jedno od najefikasnijih vodovodnih društava u Republici Hrvatskoj što je prepoznala i Europska komisija navodeći primjer Vodovoda Pula kao dobar primjer prakse vezano za rješavanje gubitaka vode u mreži.

Prema pojašnjenju direktora Vodovoda, to znači da, neovisno o potrošnji vode, račun od ove godine raste za 17 kuna, ali to neće imati veze s potrošenim kubicima vode. (Goran ROJNIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter