NAJNOVIJE


NATJEČAJ GRADA VODNJANA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA OTVOREN JE DO 5. VELJAČE

Udruge ulaze u utrku za svoj dio od 718 tisuća kuna

Edukacija je važan segment aktivnosti u poljoprivredi (Z. STRAHINJA)

Natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjana objavljen je proteklog tjedna, a bit će otvoren do 5. veljače. Očekivani rok za ugovaranje financiranja prema hodogramu gradske uprave istječe 2. travnja.

Manje od mjesec dana, dakle, udruge imaju za prijavu aktivnosti s područja kulture, razvoja civilnog društva, predškolskog odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva te poljoprivrede, turizma i zaštite okoliša. Kako je i u godišnjem planu raspisivanja natječaja prethodno bilo obznanjeno, na raspolaganju im je 718 tisuća kuna raspodijeljenih po područjima, a ukupno se planira sklopiti 73 ugovora o financiranju. Lani je, za usporedbu, gradska uprava pripremila 703 tisuće kuna za isti broj predviđenih ugovora.

Očuvanje autohtonih sorti vinove loze i maslina

No, broj ugovora i ne znači broj subjekata koji će se financirati iz gradskog proračuna, s obzirom da je natječajnom dokumentacijom predviđeno da, a pokazala je to i praksa prethodnih godine, svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više projekata u okviru natječaja, ali samo jedan po području djelovanja. Udruga s druge strane može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja.

Na prioritetnom području kulture, za koju je predviđeno proračunom 298 tisuća kuna kroz 27 ugovora, moguće je prijaviti projekte, programe i manifestacije vezane za dramsku, filmsku, scensku i medijsku djelatnost, književno stvaralaštvo, knjižničarstvo i nakladništvo, autohtonu kulturnu baštinu i tradiciju, likovnu i muzejsko-galerijsku, glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost, gradske manifestacije i aktivnosti nacionalnih manjina. Kroz područje razvoja civilnog društva, za što je u pripremi 50 tisuća kuna kroz devet projekta, Grad može financirati sindikalne organizacije, udruge proizašle iz rata i ostale udruge civilnog društva, a kroz područje predškolskog odgoja i obrazovanja, kojem je na raspolaganju 80 tisuća kuna kroz pet ugovora, programe i projekte te manifestacije namijenjene djeci i mladima. U prioritetnom području socijalne skrbi i zdravstva spadaju aktivnosti usmjerene na djecu i mlade, starije osobe i palijativnu skrb, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju te poboljšanje zdravlja i kvalitete življena, za što je predviđeno 110 tisuća kuna kroz 20 projekata, odnosno ugovora.

Kada je o području poljoprivrede riječ, za koju je proračunom predviđeno 120 tisuća kuna kroz četiri projekata, financirat će se provođenje stručnih programa u poljoprivredi, edukacije, programi očuvanja autohtonih sorti vinove loze i maslina, aktivnosti oko međunarodnih manifestacije i europskih projekata te gradske manifestacije. Edukacija je jedan od važnih segmenata i financiranja programa na području turizma za što je pripremljeno 30 tisuća kuna kroz četiri ugovora, isto koliko je predviđeno i za područje zaštite okoliša.

Najmanje tisuću, a najviše 120 tisuća kuna

Gradska je uprava na svojim internetskim stranicama objavila niz dokumenata vezanih za provedbu natječaja, a u kojima su i detaljno razvrstani iznosi po pojedinim područjima djelovanja. Prema njima je razvidno da je najmanji iznos koji se može tražiti po području djelovanja tisuću kuna, a najveći čak 120.000 kuna. No, taj najveći iznos odnosi se samo za poljoprivredu kao prioritetno područje, a zasluži li neki program zaista tolika sredstva, to zapravo znači da se na tom području neće potpisati četiri ugovora, koliko ih je predviđeno. "Ukoliko udruga zatraži niži ili viši iznos od propisanog iznosa koji se odobrava ovim natječajem za pojedino područje djelovanja, prijava će se odbiti zbog nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja", piše u uputama za prijavitelje na natječaj.

Kandidati za gradska sredstva trebaju voditi računa da se sredstva dodjeljuju za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koje će se provodit u kalendarskoj godini za koju se poziv raspisuje, ali i da se moraju provoditi na području grada Vodnjana. Iznimno, piše u uputama, ukoliko na području Vodnjana ne postoji udruga za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet natječaja, mogu se financirati projekti udruga sa sjedištem na drugom području i uz uvjet da se pruža usluga građanima Vodnjana. Udruge koje nisu registrirane na vodnjanskom području dužne su dostaviti popis članova s prebivalištem na tom području. (Zvjezdan STRAHINJA)