NAJNOVIJE


PULA: ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA OTPADA PRED USVAJANJEM

Odlaganje smeća kakvog znamo odlazi u povijest


Po svemu sudeći, još je dva dana ostalo građanima da upute eventualne primjedbe ili dobiju kakav savjet ili odgovor od Grada Pule vezano za Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Javno savjetovanje o toj temi, naime, traje do 15. siječnja i nakon toga će se, po prihvaćanju odluke na Gradskom vijeću, krenuti u njezinu primjenu.

Cijena po volumenu

Iako smo u nekoliko navrata pisali na tu temu, očito je da nejasnoća još ima. Upit smo stoga poslali u Pula Herculaneu koja je zadužena za provođenje ove odluke. Izvijestili su nas da su Grad Pula i Pula Heculanea još 2008. godine započeli s uspostavom sustava selektivnog prikupljanja otpada i to postavljanjem zelenih otoka na području grada. Već tada je građanima bilo omogućeno selektivno prikupljanje i odvajanje korisnih sirovina.

"U zadnjih desetak godina izvršena su značajna ulaganja u sustav da bi omogućili korisnicima što veće mogućnosti selektiranja, kao i podizati stupanj individualizacije u skladu sa zakonskim okvirom. Slijedom toga, u potpunosti je digitaliziran i obnovljen vozni park kao preduvjet uspostavi novog sustava. Individualizirano i čipirano preko 7.500 obiteljskih kuća, postavljeni su podzemni spremnici, te je ispunjen uvjet postojanja određenog broja reciklažnih dvorišta. Također, provedeno je veliki broj edukativnih aktivnosti prema svim dobnim skupinama. Nadalje, usvajanjem odluke o komunalnom otpadu još se jasnije definiraju načini postupanja i selektiranja otpada. U tom pogledu u narednom razdoblju izvršiti će se daljnja individualizacija i to prije svega više stambenih objekata gdje će se prema kriteriju broja članova kućanstva izvršiti raspodjela volumena svake pojedine višestambene zgrade da bi se digitalizacija provela na svim stambenim objektima u Puli", kažu u svom odgovoru iz Pula Herculanee.

Ističu i da je to proces koji će, bez obzira na usvajanje odluke o komunalnom otpadu, trajati, jer uspješnost sustava, prije svega ovisi o svakom pojedincu i njegovoj svijesti o postupanju s otpadom i potrebom odvajanja. Dakle, bez obzira na sam sustav, uspješnost će prije svega ovisiti o svakom pojedincu i edukaciji koju će nužno trebati provoditi.

No, ono što je pouzdano, odluka bi trebala ići na ruku građanima jer bi se, teoretski, trebali smanjiti računi za odvoz smeća. Naime, nakon što se odvoji otpad (papir, staklo, plastika, biorazgradivi otpad), trebalo bi ostati manje onog takozvanog miješanog otpada i automatski bi se trebala smanjiti cijena budući da će se odsad odvoz smeća plaćati po volumenu, a ne po kvadraturi stanovanja. Dakle, što je manji volumen, manji su računi. Međutim, na pitanje svih pitanja na ovu temu koliko će to građane u konačnici koštati, zasad je nemoguće dobiti konkretan odgovor. Obračun će, naime, ovisiti o veličini spremnika koji će građani zadužiti, pa o minimalnoj naknadi za odvoz te broju tjednog pražnjenja spremnika i cijeni ugovorene kazne. Nadalje, neće biti isto ako se obračun radi za stan u višestambenoj zgradi, ili ako se radi o korisniku u privatnoj kući. Sve se to još mora razlučiti, utvrditi, i tek onda će pojedini korisnik usluge znati koliko će ga sve to koštati. Sve te obavijesti i informacije, barem tako piše u odluci, korisnici će dobiti ponaosob na kućne adrese.

Također, valja uzeti u obzir da je svaka promjena teška, pa tako će biti i s ovim jer, budimo realni, mnogi još nemaju naviku odvajanja otpada i trebat će neko vrijeme prilagodbe. Pitanja je puno, a odgovora malo. Ono što je važno za građane u ovom trenutku jest da se dobro informiraju jer će ova odluka uvelike utjecati na njihov svakodnevni život. Bacanje smeća koje je dosad bila "najjednostavnija stvar u kućanstvu" postaje obveza koja će oduzimati vremena, ali i novaca ukoliko se odluka ne bude poštivala. Kontejneri koji su se dosad koristili, bit će uklonjeni. Bacanje smeća kakvog poznajemo odlazi u povijest.

Odvoz glomaznog otpada

Ono što je važno je također da će svakom korisniku usluge biti osigurana mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu (na adresi) te korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada. Prema odluci, odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem standardnih spremnika kod korisnika usluge, tako što se otpadni papir i karton prikupljaju odvojeno od biorazgradivog komunalnog otpada. Korisnik koji se odluči za kućno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada mora osigurati komposter ili kompostište te to potvrditi potpisom izjave da će to raditi sukladno zakonu o održivom gospodarenju otpadom. Davatelj usluge (Pula Herculanea) će sliku kompostera ili kućnog kompostišta i potpisanu izjavu korisnika držati u svojoj arhivi. Nadalje, svakom korisniku bit će omogućeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, tetrapak, metalna ambalaža, staklena ambalaža, tekstil) na adresi. Također, svakom korisniku bit će omogućeno i sakupljanje glomaznog otpada na adresi jednom godišnje ili u reciklažnom dvorištu, odnosno u mobilnom reciklažnom dvorištu. Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada imaju pravo na jedan dodatni besplatni odvoz glomaznog otpada godišnje za granje i lišće. Spremnike, i sve što zahtijeva odvajanje otpada, osigurat će Pula Herculanea. (Nera SOFTIĆ, Borka PETROVIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter