NAJNOVIJE

ŽUSTRA RASPRAVA O BESPRAVNOJ GRADNJI NA OPĆINSKOM VIJEĆU MARČANE 

Pliško: Bespravni graditelji prijetili su Kostešiću smrću!


Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Marčane, koja je održana jučer u gotovo punom sastavu, uz opravdan izostanak vijećnika Anđela Valića, usvojeno je 18 odluka, među kojima su i odluke o prodaji općinskih parcela, privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone, obavljanju dimnjačarskih poslova, suradnji Općina Marčana i Općine Andrijaševci. Između ostalog, programi javnih potreba u kulturi, školstvu, sportu, predškolskom odgoju i socijalnoj skrbi doživjeli su manje promjene, a izmijenjeni su i programi održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

Nogostup na čekanju 

Kao što je to uobičajeno, sjednica je započela aktualnim satom, u kojem su svoja pitanja i komentare uglavnom davali vijećnici iz oporbenog dijela vijećnice. Vijećnika Srećka Peršića je zanimalo što je s novom obilaznicom, hoće li općina kao susjedna općina Svetvinčenat brisati kamenolom iz svog prostornog plana, ima li zainteresiranih investitora za poslovnu zonu te što se dogodilo s velikim silosima koji su bili u toj zoni.

- Budući da se novom obilaznicom kreću djeca, može li se tu napraviti nogostup do autobusne stanice i urediti signalizacija, pitao je Peršić, a na njegova pitanja je odgovorio načelnik Predrag Pliško.

- Za sada nemamo mogućnosti za izgradnju nogostupa. Tek treba vidjeti da li će to biti moguće, a ovisi i o činjenici da je riječ o državnoj cesti. Što se tiče investitora, mogu reći da smo imali jednog koji je bio zainteresiran, ali je on nažalost odustao. Cijena, koju je odredio sudski vještak, za njega je bila previsoka. Silosi koji su se nalazili u poslovnoj zoni su uklonjeni jer je jedan od njih bio nagnut i takav je predstavljao opasnost pa smo pozvali Metis da ga odnese. Za odluku o kamenolomu je još prerano. Pričekajmo studiju utjecaja na okoliš, da vidimo što će tamo pisati pa ćemo vidjeti za dalje, kazao je Pliško.

Vijećnik Branko Vareško je upozorio na činjenicu da se rokovi za selektiranje otpada primiču, a riječ je o veljači iduće godine, te ga je zanimalo na koji će se način to riješiti i hoće li zbog eventualnog kašnjenja općina morati plaćati nekakve penale.

- Koncesionar je pulska Herculanea, koja taj posao odrađuje šireći postepeno zone obuhvata izvan Pule. Po nekakvoj dinamici, očekujemo da bi to moglo biti riješeno do početka slijedeće turističke sezone, kazao je Pliško koji ne očekuje da će općina dobiti nekakve sankcije zbog eventualnog prekoračenja rokova. 

Komunalni redar 

Vareško se potom osvrnuo na bespravnu gradnju na području općine, ulogu komunalnog redara u sprječavanju buduće bespravne gradnje, a tražio je i da načelnik odgovori na pitanje hoće li se protiv prethodne garniture poduzeti nekakve prijave, jer, kako smatra, nisu učinili dovoljno da se takvo ponašanje spriječi.

- Objavili smo rat bespravnoj gradnji i tu puno očekujemo od komunalnog redara koji se još uhodava. Ne pada mi na pamet dizati nikakve kaznene prijave jer pouzdano znam da je Općina prijavljivala bespravnu gradnju, ali nikada se nije rušilo. Mogu vam reći da sam u jednoj ladici radnoga stola pronašao i pisma u kojima su zbog tih prijava prijetili smrću načelniku Marijanu Kostešiću. Mislim da su u tom procesu bujanja bespravne gradnje najviše podbacili Ministarstvo i građevinska inspekcija, kazao je Pliško, a na njegove se riječi nadovezao pročelnik Zlatko Cetina koji je još jednom naglasio da osim prijavljivanja, općina nije imala druge alate za borbu protiv ove devastacije prostora. Za riječ se javio i neizravno prozvani Kostešić, bivši načelnik a sada zamjenik načelnika, koji je iznio podatak da je u njegovom mandatu srušeno više od 300 nelegalnih objekata, ali da država nije imala iskrenu namjeru obračunati se s time. Dokaz toj tezi, Kostešić je pronašao u činjenici da je država dopustila dva vala legalizacije nelegalno izgrađenih objekata. (Leonid SLIJEPČEVIĆ)