NAJNOVIJE


104 MILIJUNA KUNA ZA SUSTAV ČERVAR PORAT - BAŠARINKA

Za tri godine voda stiže do 490 hektara poljoprivrednog zemljišta

Maslinici na Bašarinki za tri godine će pomoću navodnjavanja roditi više  (Arhiva GI)

U Županijski odjel za poljoprivredu prije nekoliko dana stiglo je rješenje o odobrenoj potpori od 104 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja za izgradnju sustava javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka s akumulacijom Mateši. Istarska županija je ovaj projekt kandidirala u listopadu prošle godine, nakon što je objavljen natječaj za mjeru 4.3.1 (ulaganja u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja) Programa ruralnog razvoja.

Pokriveni troškovi

Odobrena potpora u potpunosti pokriva troškove izgradnje sustava, a njen najveći dio (97 milijuna kuna) namijenjen je za troškove izgradnje akumulacijskog jezera Mateši i 
pripadajućih uređaja, dok se s ostatkom pokrivaju troškovi projektiranja, nadzora, infrastrukturnih priključaka i drugi troškovi do puštanja sustava u pogon. Kako saznajemo u Odjelu za poljoprivredu, rok za puštanje u pogon cijelog sustava je tri godine, a od potrebnih aktivnosti najprije slijedi potpisivanje ugovora o odobrenoj potpori s Ministarstvom poljoprivrede, zatim potpisivanje ugovora s Hrvatskim vodama o vođenju izgradnje sustava, te upućivanje zahtjeva Agenciji za plaćanja u poljoprivredi za doznačivanje odobrenih sredstava. Odobren novac isplatit će se u šest jednakih rata, a s prvom ratom od oko 20 milijuna kuna rješavat će se imovinsko-pravni odnosi za zemljište buduće akumulacije, crpne stanice i trafostanice. Do isteka godine dana od potpisivanja 
ugovora trebalo bi riješiti pitanje zemljišta i dovršiti postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

Crpna stanica

Područje izgradnje sustava za navodnjavanje Červar Porat - Bašarinka obuhvaća 555 hektara bruto-površine na graničnom području između grada Poreča s općinom Tar-Vabriga. Neto-površina koja će se navodnjavati prostire se na 490 hektara poljoprivrednog zemljišta, a danas se na tim površinama nalaze vinogradi, maslinici, voćnjaci, nasadi povrća i oranice s ratarskim kulturama. Otprilike trećini te površine vlasnik je porečka Agrolaguna, a ostatak zemljišta sastoji se od 1.100 katastarskih čestica u tri katastarske općine s ukupno petstotinjak vlasnika, dok 135 hektara pripada državi.

Akumulacija Mateši, koja će vodom "hraniti" ovaj sustav za navodnjavanje, zauzet će površinu od 17 hektara i imati zapreminu od milijun kubičnih metara vode. Pri izgradnji 
akumulacije produbit će se prirodna udubina u krajoliku, njeni rubovi povisiti nasipima, a prema zapadu bit će oivičena branom. Uz akumulaciju se planiraju izgraditi trafostanica i crpna stanica, a od njih se prema poljoprivrednim parcelama planira položiti 22 kilometra cjevovoda s mrežom hidranata. (D. ŠIŠOVIĆ)