NAJNOVIJE


U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ULOŽIT ĆE GOTOVO 2,5 MILIJUNA KUNA

Očekuje se rekonstrukcija i sanacija opasnog raskrižja u Pazinu


U ovoj godini u Pazinu će se za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture uložiti 2,5 milijuna kuna, od toga čak 992 tisuće kuna u javnu rasvjetu, a potrebna financijska sredstva planirana su iz prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Od tog novca 100 tisuća kuna planirano je za pripremu infrastrukture javne rasvjete i polaganje cijevi uz kanalizaciju u Stanciji Pataj.

Javne rasvjete u Katunu Trviškom

Radi se o nastavku izvođenja radova, zapravo druge faze izgradnje podzemne infrastrukture za javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku mrežu u tom prigradskom naselju. Radovi su ugovoreni i započeti u 2017., a cjelokupna vrijednost radova druge faze iznosi 419,65 tisuća kuna. Radovi se izvode usporedno s izgradnjom sustava sanitarnih otpadnih voda Stancije Pataj u investiciji Usluga odvodnje uz sufinanciranje Hrvatskih voda. Stoga će dinamika izvođenja radova ovisiti o dinamici priljeva namjenskih sredstava Hrvatskih voda.

Za pripremu infrastrukture javne rasvjete u naselju Belci planirano je 200 tisuća kuna, a planirani zahvat izvodit će se u sklopu gradnje vodovodnog ogranka Belci u investiciji Istarskog vodovoda Buzet. Isto toliko novaca, dakle 200 tisuća kuna planirano je za pripremu infrastrukture javne rasvjete u Katunu Trviškom koja će se graditi uz sanitarnu kanalizaciju. Radi se o nastavku radova na polaganju podzemne infrastrukture za javnu rasvjetu naselja Brajkovići – Trviž koji se odvijaju paralelno uz izgradnju sustava sanitarne kanalizacije naselja Brajkovići - Katun Trviški. Kolektorska mreža spomenutih naselja investicija je Istarskog vodozaštitnog sustava. Radovi su ugovoreni i započeti u 2017. godini, a cjelokupna vrijednost investicije je 418.890 kuna. Za pripremu infrastrukture javne rasvjete i polaganje cijevi uz sanitarnu kanalizaciju naselja Lindar planirano je 400 tisuća kuna. To su radovi na pripremu instalacija za javnu rasvjetu i elektroničku komunikacijsku mrežu koje će se postavljati paralelno uz sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lindar koji će investirati Istarski vodozaštitni sustav.

Proširit će se groblje u Lindaru

I na kraju 92 tisuće kuna planirane su za konzultantske usluge u provedbi projekta Modernizacije proširenja javne rasvjete. Radi se o konzultantskim uslugama za potrebe određivanja modela nabave za provedbu masterplana javne rasvjete (modernizacija i proširenje) i izradu dokumentacije u skladu s odabranim modelom.

Odmah iza javne rasvjete, po izdvajanja za komunalnu infrastrukturu su groblja u koje će Grad Pazin ove godine uložiti 750 tisuća kuna. Od toga čak 650 tisuća kuna za proširenje groblja Lindar. Za izvođenje pripremnih radova za izgradnju kapelice u Zarečju planirano je 25 tisuća kuna, a isto toliko i za pripremne radova na izgradnji kapele u Bermu. Dok je za izradu projektne dokumentacije proširenja groblja Stari Pazin ili izgradnje groblja Sveta Lucija, ovisno o prethodnoj procjeni i usporedbi troškova i izvodljivosti navedenih građevinskih zahvata planirano 50 tisuća kuna.

Nerazvrstane ceste našle su se s planiranih 560 tisuća kuna na trećem mjestu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ovoj godini. Od tog iznosa 80 tisuća kuna planirano je za asfaltiranje ceste Trviž (Brig), a 30 tisuća kuna za asfaltiranje dijela ceste unutar naselja Rijavac. Iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 450 tisuća kuna planira se uložiti u izgradnju zatvorenog sustava oborinske kanalizacije na dijelu nerazvrstane ceste Katun Trviški – Bravari – Kašćerga u dužini od 330 metara, paralelno uz izgradnju sustava sanitarne kanalizacije naselja Brajkovići - Katun Trviški.

Rekonstrukcija ulice Štefanije Ravnić

U dijelu programa koji se odnosi na javne površine predviđena su sredstva u sveukupnom iznosu od 230 tisuća kuna. Od toga 30 tisuća kuna namijenjeno je nastavku izgradnje nogostupa Lakota – Most Dušani, a u visini predviđenog iznosa planira se izraditi projektna dokumentacija na nastavak izgradnje nogostupa do Mosta Dušani. Dok je 130 tisuća kuna namijenjeno izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice Štefanije Ravnić. Gradu je IGH dostavio idejni projekt rekonstrukcije prometnice Štefanije Ravnić i raskrižja državne ceste D64 s ulicama Štefanije Ravnić i Frana Novljana, nakon čega slijedi ishođenje lokacijske dozvole i izrada   preostale dokumentacije na temelju koje će se u ovoj godini, u skladu s osiguranim sredstvima izvoditi radovi u ulici Štefanije Ravnić odnosno na spomenutom raskrižju. I na kraju 70 tisuća kuna rezervirano je za razne projekte za čiju nabavu nisu proračunom posebno planirana sredstva, a tijekom godine nastat će potreba za njihovom nabavom. (Napisao i snimio Mirjan RIMANIĆ)


Podijeli: Facebook Twiter