NAJNOVIJE


ERASMUS+: BUZETSKA SREDNJA ŠKOLA USPJEŠNO KANDIDIRALA SVOJ DRUGI EU PROJEKT

Elektroničari iz Buzeta na praksi u Kopru

Srednjoškolci iz Buzeta na praksi u Kopru (G. ČALIĆ ŠVERKO)

Svoj drugi dvogodišnji Erasmus+ projekt pod nazivom "Industrijska računala i mikroupravljači u mehatronici", vrijedan 50.594 eura, uspješno je kandidirala Srednja škola Buzet. Zahvaljujući sredstvima EU fondova nastavit će prekograničnu suradnju sa Srednjom tehničkom školom tako će budući tehničari za električne strojeve s primijenjenim računalstvom praksu i dalje odrađivati u suvremeno opremljenim kabinetima koparske škole. Projekt traje od lipnja 2017. do svibnja 2019. godine. Erasmus+ najveći je program EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta.

- Učenicima srednjoškolskih strukovnih usmjerenja nastojimo osigurati što povoljnije uvjete za obavljanje stručne prakse. U suradnji sa Srednjom tehničkom školom Kopar u susjednoj Sloveniji već smo uspješno proveli projekt "CAD/CAM Technologies" vrijedan 78.000 eura, u sklopu programa Erasmus+ za učenike smjera tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom u kojem su stekli potrebna znanja i vještine iz modeliranja u SolidWorksu i zavarivanja. Projekt "Industrijska računala i mikroupravljači u mehatronici" nastavak je prijeko potrebnog osposobljavanja učenika u smjeru stjecanja znanja i vještina primjene industrijskih računala u proizvodnim procesima, ističu koordinatorice projekta Margareta Gumilar i Sanja Pincan. Profesor voditelj i mentor na mobilnosti je Mirijan Ritoša, dok je mentor u Srednjoj tehničkoj školi Kopar Andrej Florjančič.

Mehatronika 

Današnja uspješna proizvodna poduzeća, kaže Gumilar, u proizvodnim procesima koriste strojeve naprednije tehnologije upravljane pomoću industrijskih računala te je stoga glavni cilj projekta osposobiti učenike za primjenu industrijskih računala i mikroupravljača u nastavi, od samog odabiranja komponenata (projektiranja) i sastavljanja računala do programiranja cjelokupnog sustava. Učenici će sami osmisliti mehatronički sustav koji će moći izvoditi specifične radnje.

Osmišljavanje mehatroničkog sustava odnosi se na odabir i priključivanje elektroelemenata na industrijska računala (kao što je npr. PLC proizvođača Unitronics) ili na mikroupravljače koji zatim upravljaju tim mehatroničkim sustavom. Tako samostalno osmišljen i sastavljen mehatronički sustav učenici će programirati. Osim programiranja industrijskih računala, učenici će naučiti programirati mikroupravljač Arduino koji služi za upravljanje jednostavnijih mehatroničkih sustava.

-Posebnim ciljem projekta želi se ojačati suradnju i interakciju među učenicima Srednje škole Buzet i Srednje tehničke škole Kopar s naglaskom na usavršavanje stranih jezika i uklanjanje jezičnih barijera, ali i razvoj osjećaja pripadnosti europskom kulturnom i gospodarstvenom krugu, kaže Gumilar.

U projektu sudjeluju polaznici 4. b, završnog razreda strukovnog programa za zanimanje tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom. S obzirom da je riječ o dvogodišnjem projektu, bit će obuhvaćene dvije generacije učenika, podijeljene u četiri grupe, kroz dvije školske godine, ukupno njih trideset i tri.

Sve četiri aktivnosti mobilnosti, odnosno svaka od četiri grupe učenika imat će isti program mobilnosti koji će biti usmjeren na usavršavanje i osposobljavanje u području mehatronike. Učenici će izvoditi razne vježbe u kojima će morati povezivati ulazne i izlazne pneumatske elemente, priključiti ih na industrijsko računalo i zatim to računalo programirati (koristeći ladder diagram). Osim praktične nastave, organizirano će obići slovenska poduzeća koja koriste mehatroničke sustave u svojoj proizvodnji. 

3D printer 

Nakon što svi učenici odrade praksu u Kopru, u Srednjoj školi Buzet planiraju započeti s korištenjem rezultata. Naime, učenici će stečena znanja i vještine primijeniti na način da će modelirati sastavne dijelove 3D printera u SolidWorksu, printati ih na postojećem 3D printeru i sastavit dijelove u jedan novi funkcionalni sklop 3D printera. Zatim će ulazne i izlazne elektroelemente spojiti na mikroupravljač Arduino i na kraju programirati način rada 3D printera, odnosno programirat će Arduino kako bi 3D printer postao potpuno funkcionalan i obavljao zadatak.

- Učinci ovog projekta za srednjoškolce su višeznačni, od napredovanja u strukovnom znanju do razvijanja osjećaja vlastite kompetentnosti u domeni struke, odnosno programiranja industrijskih računala i mikroupravljača. Upoznat će ujedno slovenski jezik, znamenitosti Kopra i kulturu susjedne države, te dobiti uvid u različite obrazovne politike, ali i u mogućnosti napredovanja u struci, istaknula je Gumilar.

Srednja škola Buzet prije četiri godine dobila je novi smjer te se zajedno s Gradom Buzetom okrenula prema Sloveniji, prema najopremljenijoj školi u susjedstvu koja učenicima nudi mogućnost praktične nastave. Jedina je to srednja škola u Istarskoj županiji koja ima ovako razvijenu prekograničnu suradnju. (Gordana ČALIĆ ŠVERKO)