Glas Istre
Srijeda
26.04.2017.
Pula
Vrijeme po gradovima u Istri
26.04
KB Dubrava jedna od šest zagrebačkih klinika koje će ući u proces sanacije (Davor Kovačević/CROPIX)

Vlada: Sanirat će se devet kliničkih bolnica

Objavljeno: 21.03.2013 | 11:56 Zadnja izmjena: 21.03.2013 | 12:03 0 komentara

Vlada je danas donijela odluku o sanaciji devet kliničkih bolnica, čiji je osnivač država, a čije su ukupne obveze krajem prošle godine dosezale gotovo 1,9 milijardi kuna. Vlada je zbog gubitaka odlučila sanirati šest zagrebačkih kliničkih bolnica: KB Dubravu, KBC "Sestre milosrdnice", KBC Zagreb, Kliniku za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Kliniku za dječje bolesti i KB Merkur", te KBC Osijek, KBC Rijeka i KBC Split. Postupak sanacije obuhvaća analizu i utvrđivanje uzroka nastalog gubitka, pregovore s vjerovnicima, podmirivanje obveza, otpis potraživanja i svođenje rokova plaćanja u zakonom utvrđene rokove te provođenje Programa sanacije kojim se utvrđuju mjere reorganizacije i racionalizacije poslovanja kojima će se osigurati stabilnost poslovanja i onemogućiti stvaranja novih gubitaka. U postupak sanacije ulaze obveze i potraživanja bolnica utvrđeni na dan 31. prosinca 2012. godine.

Obveze tih bolnica podmirile bi se na teret državnog proračuna, a predviđeno je da se za sanaciju imenuju sanacijski upravitelji i sanacijska vijeća u kojima bi bili predstavnici ministarstava zdravlja i financija te same bolnice. Ministar zdravlja Rajko Ostojić obvezan je donijeti Naputak o metodologiji izrade i provođenju programa sanacije tih bolnica u roku 10 dana od stupanja odluke na snagu, a sanacijska vijeća obvezna su donijeti Prijedlog programa sanacije pojedine bolnice u roku 30 dana od stupanja odluke na snagu. Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". (Hina)Novosti
PulaIstra
CrnaKronika
Sport
Kultura
Mozaik